چگونه سرمایه شرکت را افزایش دهیم؟

چگونه سرمایه شرکت را افزایش دهیم؟

برای اینکه بدایند چگونه سرمایه شرکت را افزایش دهیم باید به انواع افزایش سرمایه آگاه باشیم.
در صورتی که بدانیم چه نوعی و چگونه افزایش سرمایه بدهیم خواهیم توانست آن را انجام بدهیم.

انواع افزایش سرمایه

  1. افزایش مبلغ اسمی: مثلا مبلغ اسمی هر سهم از ۵۰۰ به ۷۰۰ تومان برسد.
  2. صدور سهام جدید: افزایش تعداد سهام. در این روش مبلغ اسمی سهم تغییری نمی کند.

مثلا اگر شرکت بخواهد به اندازه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش سرمایه دهد، معادل ۲۰۰ میلیون سهام صادر می کند.
در این صورت الویت برای خرید سهام جدید با سهامداران شرکت است مگر اینکه حق تقدم در خرید سهم جدید از سهام داران سلب شده باشد.

از شرایط اصلی افزایش سرمایه، تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت می باشد. اگر قبل از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام جدید صادر شود برای مدیران شرکت مجازات قرار داده شده است.

افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام

چگونه سرمایه شرکت را افزایش دهیم؟ نوع اولی که می تواند پاسخی برای چگونگی مورد نظر باشد عنوان بالا است.

به موجب ماده ۹۴ لایحه، هیچ مجمع عمومی نمی تواند به هیچ اکثریتی به تعهدات صاحبان سهام بیافزاید.
این مقرره بدین معناست که اگر قرار بر افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام به همراه افزایش تعهدات صاحبان سهام باشد باید کلیه سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اتفاق آراء به تصویب برسانند.

اگر افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجب افزایش تعهد سهامداران نشود. مثل اینکه این افزایش از طریق، انتقال سود ذخیره شده به شرکت باشد نیازی به اتفاق آراء نیست. با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی تصمیم به افزایش سرمایه تصویب می شود.

مثلا مبلغ اسمی هر سهم ۲۰۰ تومان افزایش یابد و مباغ ۲۰۰ تومان افزایش یافته از سود ذخیره شده در شرکت به مبلغ اسمی اضافه شود.
در حقیقت اگر افزایش سرمایه با بالا بردن مبلغ اسمی از طریق سود ذخیره شده باشد، بی حسابی رخ خواهد داد. زیرا سهامداران بایت سود ذخیره شده طلبکار شرکت بوده اند.

صدور سهام جدید و تادیه مبلغ آن

دومین راه در پاسخ به چگونه سرمایه شرکت را افزایش دهیم صدور سهام جدید است.
چنانچه شرکت بخواهد سرمایه خود را از طریق انتشار سهام جدید افزایش دهد، اولین چیزی که به ذهن می رسد راه تامین سرمایه این سهام است.

۴ راه برای تاذیه مبلغ اسمی سهام جدید وجود دارد:

  1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
  2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده
  3. انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته اختیاری و اضافه ارزش سهم.
  4. اوراق قابل مشارکت قابل تبدیل به سهام

فرایند افزایش سرمایه

افزایش سرمایه با موافقت اکثریت دو سوم آراء حاظر در مجمع فوق العاده امکان پذیر است. افزایش سرمایه پس از پیشنهاد هیات مدیره، قرائت گزارش بازرس یا بازرسان به تصویب می رسد.

  1. پیشنهاد هیئت مدیره
  2. قرائت گزارش بازرس یا بازرسان
  3. تصویب مجمع عمومی فوق العاده

وظیفه ثبت افزایش سرمایه با کدام رکن شرکت است؟

ماده ۱۶۳ لایحه قانون تجارت اشاره دارد بر اینکه: در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف یک ماه مبلغ مندرج در اساسنامه اصلاح کند. نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسانده و روزنامه رسمی و کثیرانتشار آن را چاپ کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به ثبت انواع شرکت، به مطلب زیر مراجعه کنید.

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل فرمایید.

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام