اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی خاص
اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

برای آنکه اظهارنامه شرکت سهامی خاص را با تمام مندرجات بشناسید در زیر نمونه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص مشخص شده است.

ثبت شرکت سهامی خاص نیازمند تنظیم اوراقی است ازجمله اساسنامه، اظهارنامه، صورت جلسه
اظهارنامه شرکت سهامی خاص بیش از پیش در واقع درخواست موسسین را با جزئیات بیان می کند.

بخش اول

موضوع، مبلغ سرمایه، سهم و میزان سهم هر فرد.

تاریخ تنظیم اظهار نامه :

 1. نام شرکت :
 2. موضوع شرکت :
 3. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر با تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام : سرمایه شرکت مبلغ نقد و مبلغ غیر نقد ، ……………… ریالی …………… بانام و منقسم به سهم ریالی که  سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد.
 4. میزان سهام و تعهد هریک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحویکه بتوان از کم و کیفیت آورده غیرنقدی اطلاع حاصل نمود.

آقای دارنده تعداد سهم با نام ریالی
خانم دارنده تعداد  سهم با نام ریالی
آقای  دارنده تعداد  سهم با نام ریالی

مبلغ……………………………………………………………………. ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی  شماره  ………………………………………………………… مورخ ……………………………………………………….. پرداخت گردیده و مبلغ …………………………………………………………………………… ریال در تعهد سهامداران می باشد.
مشخصات آورده غیرنقدی : ندارد

بخش دوم

مرکز اصلی شرکت و شعب آن به همراه مدت شرکت

 1. مرکز اصلی شرکت :
 2. نشانی کامل شعب و کدپستی شرکت و نام مدیران آن :ندارد
 3. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نا محدود

بخش سوم

مدیران، بازرسان و سمتهای هر یک از آنان  به همراه وضعیت حق امضاء

 1. مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند:
  آقای بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  خانم بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره
  آقای بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره
  بسمت عضو / اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
 2. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت  و در غیاب رئیس هیئت مدیره ، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت  معتبر می باشد.
 3. نام مدیرعامل ، شماره ملی و حدود اختیارات آن در شرکت
  آقای کد ملی به آدرس :
  حدود اختیارات : طبق اساسنامه
 4. بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
  آقای به شماره ملی به نشانی : به سمت بازرس اصلی و
  آقای به شماره ملی به نشانی : به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 5. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره می باشد که در جلسه مورخ موسسین شرکت به تصویب رسیده است.
 6. نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ابرار
 7. هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعداد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسین :
اشخاص حقیقی :
 1. نام و نام خانوادگی آقای شماره ملی تعداد سهام نوع سهام با نام عادی به نشانی:
  امضاء….
 2. نام و نام خانوادگی شماره ملی تعداد سهام  نوع سهام با نام عادی نشانی: امضاء ……
 3. آقای شماره ملی تعداد سهام نوع سهام با نام عادی به نشانی:

امضاء…….

اظهارنامه شرکت سهامی خاص باید توسط همه سهامداران امضاء شده و نام هر یک زیر آن امضاء درج گردد.
اظهارنامه سهامی خاص اصولا شامل کلیاتی است که مشخصات اصلی شرکت را در خود دارد و برای ثبت شرکتها مهم است.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به ثبت شرکت سهامی خاص، به مطلب زیر مراجعه کنید.

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام