استثنائات ثبت اختراعات دارویی

استثنائات ثبت اختراعات دارویی
استثنائات ثبت اختراعات دارویی

استثنائات ثبت اختراعات دارویی

استثنائات ثبت اختراعات دارویی را بر اساس رویکرد بین المللی برسی میکنیم.استثنائات اختراع در ماده ۴ قانون سال ۸۶ مشخصا توضیح داده شده است.دلیل این امر اهمیت دارو برای کل بشر می باشد.استقبال کشور های خارجی بر داشتن امتیاز پتنت بخاطر اهمیت دارو ها ایجاب می کند رویکرد بین المللی را مدنظر قرار بدهیم .

راهنمای ثبت اختراع

راهنمای ثبت اختراع دارو در ایران برای ثبت باید تقاضای خود را به اداره ثبت مالکیت معنوی تسلیم نمایید. البته تنها متصدی بررسی اختراع شما این سازمان نبوده و قطعا گام ابتکاری، جدید بودن و کاربرد صنعتی داشتن باید توسط کارشناسی ماهر تایید شود.

راهنمای ثبت اختراع دارو نیاز به سه سند مهم دارد، ادعانامه، توصیف نامه، نقشه و تصاویر مربوط به اختراع. دقت نمایید ثبت هیچ گونه اختراعی به سرعت انجام نمی پذیرد و بهتر است قبل از ارسال هرگونه اظهارنامه ای دقت نمایید ادعای اختراعی که جزو استثنائات است را نداشته باشد.

مراحل ثبت اختراع دارو

یکی از مهم ترین دغدغه ها برای متقاضی ثبت اختراع، مراحل ثبت اختراع دارو و مدت زمان آن است. شما باید در ابتدا پرونده الکترونیکی برای ارسال تقاضای خود به اداره ثبت مالکیت معنوی تهیه نمایید. مشاورین موسسه حقوقی دادمهر همراه شما خواهند بود.

در این پرونده مشخص می نمایید چه مرجع و مکانی مورد نظر است تا ادعای اختراع دارویی شما را مورد بررسی قرار بدهد. اصولا دانشگاه علوم پزشکی ایران یا تهران متصدی این امر قرار می گیرد اما مصادیق دیگری نیز امکان پذیر است.

پس از طی مراحل ثبت اختراع دارو به صورت الکترونیکی شما باید وارد مرحله پیگیری های اداری آن شوید. در نهایت سند ثبت اختراع برای شما صادر می شود که سندی رسمی و قابل اعتماد است.

مزایای ثبت اختراع

مزایای ثبت اختراع علاوه بر اینکه برای مخترع مفید است به خاطر اهمیت و اثرگذاری اختراعات دارویی بر انسان شامل مزیت بر جامعه می شود. بسیار دیده ایم که حتی دارویی می تواند جامعه جهانی را نجات بدهد مانند واکسن آبله و کرونا.

اولین مزیت از مزایای ثبت اختراع برای مخترع دارا شدن سند مالکیت برای خود می باشد. به موجب آن سند تولید و تجاری سازی در همه مصادیق تنها توسط مالک و اشخاصی که از او اجازه دارند متصور است. حق انحصاری که برای مخترع متصور است بیست سال می باشد.

نحوه ثبت اختراعات دارویی

برای آنکه با نحوه ثبت اختراعات دارویی آشنا شوید در ابتدا باید نحوه ثبت اختراع به صورت کلی را بدانید. در خصوص اختراعات قطعا مرجعی که در هنگام اظهارنامه مشخص می نمایید شرایط ادعای اختراع شما را بررسی می نمایند.

شما سه مدرک بسیار مهم را همراه با اظهارنامه خود ارسال می نمایید، شامل توصیف نامه، ادعانامه، نقشه ها و تصاویر توسط شخص یا اشخاص متخصص مورد بررسی و امتحان قرار می گیرد. مهم ترین بخش در نحوه ثبت اختراعات دارویی احراز جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی آن است.

استثنائات ثبت اختراعات دارویی

 • روش های درمانی
 • کاربرد تجربی و غیر تجاری
 • بهره برداری زودرس
 • لیسانس اجباری
 • نظم عمومی اخلاق آمره

 

 1. روش های درمانی :

همانطور که در بند ج ماده ۴ قانون ثبت اختراع ۸۶ روش های درمانی مستثنا گردیدند در بند ۳ ماده ۲۷ موافقت نامه tirips نیز همینطور است.
tirips  به کشور ها این اختیار را داده است که این محدودیت را برای اختراعات خود اعمال نمایند.

در تعریف سازمان ثبت اختراعات اروپا :

کشور عضو می توانند روشهای تشخیص، درمان،جراحی  برای درمان اشخاص و یا جانوران را از قلمرو ثبت اختراع مستثنی کنند.

دلایل استثنی :

 • فقدان کاربرد صنعتی
 • عدم ایجاد مانع در اجرای فعالیت های پزشکی
 • انجام تحقیقات ذی ربط در دانشگاه ها و مراکز دولتی با بودجه دولتی
 • عقیده بر اینکه باید از لحاظ علمی پاداش داده شود.

معنای درمان محدود به روش های معالجه بیماری یا حذف علت آن نمیشود.

بلکه روش درمان، تسکین، کاهش مشکلات، یا عدم کارکرد صحیح عضوی از بدن انسان یا حیوان را نیز شامل می شود.

 1. کاربرد تجربی و غیر تجاری

اساسا بحث تحقیقات استثنائی عام میباشد.

برای تمام اختراعاتی که میخواهند موضوع تحقیق واقع شوند و یک کالای تکمیلی را ایجاد کرده مصداق دارد.

ماده ۳۰ tirips استفاده تجربی توسط شخص ثالث مجاز بوده، نیازی به کسب رضایت دارنده حق ثبت اختراع نمی باشند.

اروپا در این رابطه قائل به این است که:

تا حدی اجازه داده میشود که از اختراعات با هدف تجربی استفاده شود.

تا حدی که فرد دوم بخواهد اختراع بعدی تکمیلی را با تحقیقاتی که از اختراع اول می کند به دست آورد.

آمریکا تفسیر سخت تری دارد. در نظام حقوقی امریکا تا ان حد اجازه داده می شود که تحقیقات صرفا علمی باشد نه بیشتر.

اگر دانشگاهی از بابت انجام آن تحقیقات دانشجوی بیشتر و نتیجتا شهریه بیشتر اخذ کند با مبنای این استثئا تفاوت دارد.

 1. بهره برداری زود رس

امکان کاربرد یک اختراع دارویی پتنت دار قبل از تارخ انقضا پتنت است. به منظور کاربرد جهت کسب مجوز بازارمی باشد. سپس ثبت محصول ژنریک و تجارت سریع آن پس از انقضا پتنت.

توضیح مفصل آنکه :

یک اختراع دارویی به ثبت رسیده، هنوز تاریخ ثبت اختراعش منقضی نشده است.

به منظور اینکه پس از انقضای این تاریخ آن دارو بتواند به سهولت و سرعت در میان مردم توزیع شود.

شرکت های ژنریک کار که مانند آن را درست می کنند . موظف اند مجوز بهداشتی را از آن کشور ها بگیرند.

 1. استثنی تحت عنوان بهداشت عمومی :

هر شخص حق یک سطح زندگی کافی برای تضمین بهداشت خود و خانوده به ویژه برای تغذیه ، مسکن درمان پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری دارد.

هر شخص حق حفاظت از منافع مادی و معنوی ناشی از تمام دستاورد های علمی ادبی یا هنری خود را داراست .

کشور های عضو قوانین خود را اصلاح میکنند. می توانند اقدامات ضروری را نیز برای حمایت از بهداشت عمومی و تغذیه بکار بگیرند.

پیشبرد منافع عامه در عرصه های حیاتی و توسعه اقتصادی اجتماعی و تکنولوژی اتخاذ نمایند.

به شرطی که منطبق با بند ۱ ماده ۸ tirips  باشد .

تقدم حق سلامت به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر بر حق تجارت ازاد بود.

 1. لیسانس اجباری

بر اساس ماده ۳۱ tirips :

مجوزی است که از سوی مقامات اداری و قضایی به شخص ثالث  داده میشود.

جهت کاربرد اختراع پتنت دار بدون اخذ موافقت نامه دارنده پتنت است.

برای ساخت یا وارد نمودن محصول پتنت دار پس از شکست در مذاکرات با دارنده پتنت بوده.

با  پرداخت غرامت کافی به دارنده پتنت همراه می باشد.

شرایط اعطا

 • تلاش قبلی نا موفق جهت کسب مجوز
 • محدود بودن دامنه لیسانس به اهداف مجاز شناخته شده
 • عدم استفاده غیر انحصاری
 • عدم قابلیت واگذاری به غیر
 • جهت تامین بازار داخلی کشور عضو درخواست کننده لیسانس

 

 1. نظم عمومی اخلاق آمره

کشور های عضو tirips  میتوانند :

از اعطای پتنت به اختراعاتی که جلوگیری از بهره برداری تجاری آن ها اثر گذار است ممنانعت کند.

جهت حمایت از نظم عمومی و اخلاق آمره.

شامل حمایت از بهداشت حیات فرد و یا حیوان و حفظ نباتات یا برای جلوگیری از صدمات شدید به محیط زیست لازم  میباشد.

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین دادمهر تماس حاصل فرمایید.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام