ادغام شرکت

ادغام شرکت تنها برای شرکتهاست و موسسات نمی توانند ادغام شوند.

ادغام شرکت به معنای داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد. که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال و نابودی شرکت های ادغام شونده می باشد.

ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی

هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می باشد، اما ادغام این دو نوع شرکت مشکلی ندارد.

ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت های خاصی مواجه می باشد. به نظر می رسد ادغام شرکتهای سهامی در شرکتهای با مسئولیت محدود امکان پذیر نباشد. (با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری – غیرتجاری)(

ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی

نوع دو شرکت تفاوت اساسی در میزان مسئولیت شرکاء و ارکان تصمیم گیرنده دارد. و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر هم جنس می باشد، ادغام این دو شرکت بعید به نظر می رسد.

ادغام شرکتهای تجارتی از یک نوع با توجه به موارد زیر محدودیتی ندارد‌:

  • تطابق ساختارهای شرکتهای ادغام شونده
  • میزان هماهنگی مسئولیت شرکاء یا سهامداران
  • یکسان بودن ارکان تصمیم گیری

ادغام شرکتهای سهامی عام و خاص

ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام به دلایل زیر بلامانع تلقی می گردد:

  • مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص می باشد.
  • مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می دهد.

ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، به دلایل زیر موجه به نظر نمی رسد:

  • تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکتهای سهامی پیچیده تر است.
  • نهادهای نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکت های سهامی عام نظارت خاصی دارند.

محدودیتهای ادغام شرکت بطور کلی

در لوایح پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکتهای تجارتی از یک نوع محدودیتی قائل نشده است.
ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکان پذیر دانسته است.
اما عکس آن ممکن نمی باشد و شرکتهای تضامنی فقط در شرکتهای نوع خود می توانند ادغام شوند.
شرایط دیگر ادغام شرکتهای تجارتی، ارزیابی وتقویم دیون و دارایی های شرکتهای تجارتی و انتقال آن به شرکت ادغام پذیر است.

ادغام شرکت های سهامی عام به چه نحو است؟

در این ادغام علاوه بر شرایط بیان شده، شرکت سهامی عام باید، مجوز از سازمان بورس کسب نماید.

ادغام شرکتهای سهامی عام پذیرفته نشده در بازار بورس در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بازار بورس مجاز است. اما عکس آن مقدور نمی باشد.

همچنین تشکیل شرکت های سهامی عام از ادغام شرکت هایی از نوع دیگر مجاز نیست.

همچنین، ادغام شرکت سهامی عام در شرکت های سهامی خاص نیز امکان پذیر نمی باشد.

ادغام شرکت بطور خلاصه به این صورت است که:

  • همزمان شرکتهایی که قصد ادغام دارند صورتجلسه ای تشکیل می دهند مبنی بر اعلام ادغام شرکت.
  • نیاز است که سرمایه، تعداد سهم ها و سهامداران بعد از ادغام شرکت و تجمیع دارایی به تایید جامعه رسمی حسابداران برسد.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام