مراحل اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

هر شرکت یعنی شخصیت حقوقی که به ثبت می رسد نیاز دارد تا کد اقتصادی دریافت نماید.
اخذ کد اقتصادی در قراردادها، صورتحسابها، فاکتورهای شرکتها اجباری می باشد.
این کد برای قابلیت رهگیری مناسبات و فعالیتهای اقتصادی یک شرکت دریافت می شود.
فعالیتهایی از قبیل خرید و فروش و خدماتی که ارائه می شود.

در واقع وقتی کد اقتصادی گرفته می شود به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود شرکت حیات اقتصادی دارد.
ازجمله مزایایی که برای اخذ کد اقتصادی وجود دارد کنترل فعالیتهای اقتصادی شرکتهاست که جلوی رانت گرفته شود.
دولت بتواند حقوق حقه خود را از فعالین عرصه اقتصاد دریافت کند. در برابر به آنها امتیازاتی خواهد داد.
کد اقتصادی از واحدهایی که در مناطق مشخص مرکز اصلی شرکت قرار دارد و اداره مالیات آن منطقه است گرفته می شود.

دریافت سریع کد اقتصادی

دریافت سریع کد اقتصادی را با سپردن امور اخذ کد اقتصادی به گروه حقوقی که متشکل از کارشناسان ثبتی و مشاورین حقوقی می باشد، می توانید محقق سازید.
اخذ کد اقتصادی و پیگیری پرونده های مالیاتی به طور کلی دارای مراحل و شرایط متفاوتی است.
می توانید جهت دریافت سریع کد اقتصادی به گروه حقوقی که با تقسیم وظایف برای هر مرحله متخصص آن امر را قرار می دهند تا به سرعت بیشتری به نتیجه مورد نظر برسید.
به همین دلیل مشاوره حقوقی در دریافت کد اقتصادی شدیدا توصیه می شود.

پیگیری کد اقتصادی

پیگیری کد اقتصادی در چند مرحله و در موعد زمانی به خصوصی باید انجام پذیرد.
تشکیل پرونده الکترونیکی و مجازی و پیگیریهای اداری حضوری را دارا می باشد.
به همین دلیل شما باید مکررا مراجعه اداری نمایید و اقدام به پیگیری کد اقتصادی داشته باشید.
ممکن است موسسین شرکت وقت کافی برای مراجعات مکرر اداری را نداشته باشند.
همین امر موجب خواهد شد پیگیریها ناقص و بدون نتیجه باقی بماند و نتوانید مراحل ثبتی و اداری ایجاد شرکت را به پایان برسانید یا عدم اقدام به موقع موجب رد شدن پرونده شما شود.

دریافت کد اقتصادی شرکت از طریق اینترنت

یکی از اقدامات سازمان مالیاتی امکان دریافت کد اقتصادی شرکت از طریق اینترنت می باشد.
در واقع بخشی از فرایند انجام این امور در بستر الکترونیک انجام می پذیرد.
با هدف تسهیل و در دسترس بودن امکانات برای اخذ کد اقتصادی.

البته تنهای بخشی از از فرایند دریافت کد اقتصادی شرکت از طریق اینترنت انجام می شود و باید مراجعه حضوری داشته باشیم.
اما پیگیری های حضوری را می توانید از طریق وکیل انجام دهید بدون آنکه نیاز داشته باشید خود شما زمان بگذارید و فرایند گاها پیچیده ادارات را طی کنید.

هزینه دریافت کد اقتصادی

هزینه دریافت کد اقتصادی با توجه به ضروری شدن آن شامل هزینه های تشکیل پرونده الکترونیک، پیگیری های اداری و حضوری وکیل، واریزی های اداری و جاری می باشد که باید گفت بر اساس زمان اقدام شما و مدت زمانی که نظر به انجام امر دارید متفاوت خواهد بود.

از یک سو هزینه دریافت کد اقتصادی را می توان جزئی از هزینه های معمول ثبت یک شرکت دانست زیرا شرکتهای تجاری به ویژه با مسئولیت محدود در بدو ثبت نیازمند اخذ کد اقتصادی و کد بیمه می باشند.

تعریف کد اقتصادی

 1. اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب و کار و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند.

 1. اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی

 • مساجد و تکایا
 • اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
 • اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
 • اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند به شرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانها ی آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد
 1. مجوز فعالیت :
  سندی که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هر شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد.
  مانند گواهی فعالیت صنعتی برای کارگاه یا کارخانه از طرف وزارت صنایع
  پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.
 2. محل فعالیت تجاری:
  آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود.
 3. رسید بانکی
  مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .
 4. پرینت مربوط به شماره اقتصادی
  کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویتب و مالیاتب را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد.
 5. کارت اقتصادی اشخاص حقیقی
  عکس ۲*۳ مودی، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی در آن درج خواهد شد.
 6. کارت اقتصادی اشخاص حقوقی

مزایای داشتن کد اقتصادی چیست؟

اخذ کارت بازرگانی،شرکت در مزایده ها،صدور فاکتور،باز کردن حساب دربانک، شرکت در مناقصات، اخذ قرارداد با شرکتها دولتی.
به واسطه ی کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند دفاتر قانونی، صورتحسابها و فاکتورهای صادر شده را راحت تر بررسی کند.

مدارکی که  مودی مالیاتی باید برای دریافت کد اقتصادی ارائه نماید کدام است؟

 1. مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
 • فرم اطلاعات هویتی
 • تصویر شناسنامه (اصل و تصویر)
 • فیش بانکی
 • مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )
 • سه قطعه عکس ۲*۳ که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد.
 1. مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:
 • عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط
 • آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
 • فیش بانکی
 • فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری
 • اطلاعات مدیرعامل
 1. اشخاص حقیقی و حقوقی باید اطلاعات زیر را تکمیل نمایند:
 • تکمیل دفترچه در واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی
 • تکمیل فرم ب مربوطه از واحد ثبت و شناسایی اداره دارای
 • کپی اساسنامه و آگهی تأسیس شرکت
 • کپی از مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره
 • کپی اظهارات شرکت و پرانه بهره بداری یا مجوز تأسیس
 • کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت
 • قبض تلفن ثابت محل شرکت
 • پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارایی

چرا برای اخذ کد اقتصادی به وکیل نیامندیم؟

پیگیری های مکرر رفت و آمدهایی به اداره مالیات، نامه نگاری ها و مکاتبات، تشکیل پرونده و … همگی زمان قابل توجهی را نیاز دارد.
باید در شرکت تازه تاسیس خود فردی را مامور به این امر نمایید یا کار را به وکیل ثبتی بسپارید.
اطلاع از رویه های اداری و تجربه و تبحر آنها باعث می شود فرایند اخذ کد اقتصادی را سریع تر طی کنید.

مدت زمان لازم برای دریافت کد اقتصادی

در صورتی که شما تمامی مدارک و شرایط لازم را داشته باشید با توجه به منطقه مالیاتی زمان متفاوتی می برد.
مثلا در شهر تهران اگر دفتر مرکزی شرکت شما در جنوب یا مرکز تهران باشد، مدت زمان طولانی تری لازم است.
در صورتی که دریافت کد اقتصادی در شرق و غرب تهران مدت زمان معقولی را نیاز دارد.
اگر بخواهیم میانگین مدت زمان لازم را به شما بگوییم حدود یک ماه کاری زمان لازم است.
از طرف دیگر ممکن است شما مدارک و شرایط کاملا آماده ای برای دریافت کد نداشته باشید که خود باعث طولانی شدن مدت زمان اخذ کد اقتصادی خواهد بود.

بازدید از محل شرکت

یکی از مراحل و اقدامی که در فرایند اخذ کد اقتصادی رخ می دهد مساله ی بازدید از محل شرکت است.
دفتر مرکزی شرکت باید به نام شرکت یا دارای اجاره نامه رسمی هلوگرام دار باشد.
هر شرکت تجاری یا شخص تاجر یک مرکزی را به عنوان مرکز اصلی فعالیت تجاری خود معرفی می کند.
در اساسنامه شرکت نشانی دقیق و مرکز اصلی شرکت قید می شود.
آدرس و کد پستی با یکدیگر کاملا منطبق بوده.
در صورت عدم هماهنگی نشانی دقیق پستی با آدرس مندرج در سامانه ثبت و اجاره نامه دریافت کد به مشکل می خورد.

دفتر مرکزی شرکت باید حتما چیدمان اداری داشته باشد پس این نکته مهم را به خاطر بسپارید.
در صورتی که هنگام ثبت شرکت نشانی محل مسکونی را به عنوان مرکز موسسه داده اید هنگام اخذ کد اقتصادی باید آن را تغییر دهید.
محل دفتر را به آدرسی که چیدمان اداری دارد منتقل نمایید.

دلایل نیاز به کد اقتصادی

 • اخذ کارت بازرگانی
 • شرکت در مزایده ها
 • صدور فاکتور
 • باز کردن حساب در بانک
 • شرکت در مناقصات
 • اخذ قرارداد با شرکتها دولتی
مزایای اخذ کد اقتصادی
 • کد اقتصادی شماره ای است که به وسیله سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی داده می شود. همچون شماره شناسایی این افراد در سازمان مالیاتی محسوب می شود.
 • با کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند دفاتر قانونی، صورتحسابها و فاکتورهای صادر شده را راحتتر بررسی کند.

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم

چه اشخاصی مکلف به اخذ کد اقتصادی اند؟
 1. تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
 2. تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.
 3. اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند. و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.

مطابق مصوبه اخیر مجلس، چنانچه شرکتها مراحل اخذ کد اقتصادی را انجام ندهند این کد را دریافت نکنند:

 • از معافیتهای مالیاتی که در ماده ۱۰۵ قانون سازمان مالیاتی کشور قید شده بی بهره خواهند بود.

 

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل بفرمایید.

 

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام