آگهی دعوت در شرکت سهامی خاص

روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع صاحبان سهام پل ارتباطی بین شرکت و سهام داران است. در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید با نشر آگهی در این روزنامه انجام پذیرد.

در ادامه قصد داریم به تشریفات مربوط به آگهی دعوت در شرکت سهامی خاص بپردازیم.

نکات آگهی دعوت در شرکت سهامی خاص

 • فاصله بین نشر آگهی و برگزاری مجمع حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. که در اساسنامه شرکت می توان حداقل فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری مجمع را افزایش داد.
 • در آگهی دعوت نوع مجمع عمومی، تاریخ و محل تشکیل جلسه با قید روز و ساعت و نشانی کامل باید قید شود. دستور جلسه چنانچه مشتمل بر اموری باشد که نیازمند ثبت و ضبط در مرجع ثبت شرکتهاست، باید به طور کامل ذکر شود.
 • مواردی مانند تعیین حق الزحمه بازرس، حق حضور و پاداش هیات مدیره نیازی به تصریح آنها در آگهی دعوت نیست.
 • نام و سمت مقام دعوت کننده مجمع ، الزاماَ در انتهای آگهی دعوت باید تصریح شود.
 • در مواقع زیر باید آگهی اصلاحی حداقل یک روز قبل از روز برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ شود:
 • در متن آگهی دعوت سهو قلم و یا اشتباهی رخ دهد
 • در فاصله نشر آگهی تا روز برگزاری مجمع بنا به دلایلی تغییری در تاریخ و یا محل برگزاری مجمع و یا دستور جلسه ضرورت یابد
 • اگر کلیه صاحبان سهام در هر زمان تصمیم به برگزاری مجمعی داشته باشند:
  با حضور تمامی آنها در جلسه مجمع عمومی، نیازی به انتشار آگهی دعوت و سایر تشریفات نیست.
 • فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن در شرکت های سهامی حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
 • قبل از تشکیل مجمع عمومی هرصاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.
 • فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورودی دریافت کرده باشند.

منظور از آگهی دعوت در شرکت سهامی خاص چیست؟

آگهی دعوت به معنی خاص برای تشکیل مجامع عمومی با سایر آگهی های مقرر در قانون تجارت و لایحه اصلاحی متفاوت می باشد.

دیگر آگهی های مقرر در قانون تجارت

 • آگهی حق تقدم و پذیره نویسی
 • آگهی تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
 • آگهی تبدیل شرکت های سهامی خاص به عام
 • آگهی کاهش سرمایه

دعوت مجامع عمومی از طریق روزنامه در اساسنامه های شرکتهای تجارتی مختلف رویت می گردد.
در سایر شرکتهای تجارتی تشریفات دعوت از طریق روزنامه کثیرالانتشار در قانون تجارت پیش بینی نشده است. اما ممکن است در اساسنامه شرکتهای مذکور این طریق اطلاع رسانی در نظر گرفته شود.

نمونه آگهی دعوت در شرکت سهامی خاص (جهت تشکیل مجمع عمومی عادی)

بسمه تعالی

 

آگهی دعوت سهامداران شرکت…………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………. و شناسه ملی …………………. جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ……………. مورخ ……………. در آدرس ……………. خیابان……………. کوچه ……………. کدپستی……………. تلفن……………. تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

 

دستور جلسه:

 1. انتخاب اعضای هیات مدیره
 2. انتخاب بازرسین
 3. اتخاب روزنامه کثیر الانتشار
 4. تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.

 

هیات مدیره شرکت

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام