از جمله مدارکی که برای ثبت شرکت در ایران برای اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مناط اعتبار می باشد اخذ گواهی عدم سوئیشینه کیفری کلیه اعضا شرکت از مراکز پلیس + ۱۰ می باشد که با معرفی نامه ای که از طرف موسسه حقوقی دادمهر به موکلین محترم ارائه می گردد ، صورت می گیرد. بازه زمانی اخذ گواهی مزبور یک تا دو هفته می باشد.

کلیه اعضا شرکت و اشخاصی که دارای سمت در شرکت می باشند می بایست در جهت اخذ سوئیشینه مزبور اقدام نمایند و صرفا شخصی که سهامدار است و به غیر از سهامدار بودن سمت دیگری ندارد نیازی به اخذ مجوز گواهی مزبور نمی باشد.

اشخاص خارجی جهت ثبت شرکت در ایران نیازی به ارائه گواهی مزبور ندارند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی عدم سو پیشینه عبارتند از :

  1. اصل و کپی شناسنامه
  2. اصل و کپی کارت ملی
  3. یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک (برای خانم‌ها بدون آرایش)
  4.  معرفی نامه از موسسه حقوقی دادمهر
  5.   همراه داشتن کد پستی ۱۰ رقمی به همراه آدرس کامل پستی

در رابطه با اینکه چه اشخاصی دارای سو پیشینه کیفری می باشند می بایست گفت سابقه کیفری وقتی برای شخصی ایجاد میشود که حکم محکومیت کیفری توسط قاضی دادگاه صادر شده باشد و حکم قطعی شده باشد و در حکم قاضی محرومیت اجتماعی و مدت زمان آن قید شده باشد و مستند آن بند دوم ماده ی ۱۱۱ قانون اصلاحی تجارت ۱۳۴۷ می باشد که مقرر می دارد : ‌ماده ۱۱۱ – اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند ۱)  محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است ۲) کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -‌تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ,  و همچنین ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد که مقرر می دارد : محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

۱۳۹۶/۲/۲۹ ۱۳:۲۶:۵۷توسط |مقالات ثبت شرکت|